Varningsbil

På många ställen i Sverige pågår det breda och och långa transporter varje dag. Allmänheten ser sällan det jobb som ligger bakom en transport som kräver dispens för att få färdas på vägen. På Vägtransportledare.se visar vi hur det kan gå till när bred last ska förflyttas eller lång last transporteras.

Just nu är det mycket vindkraftverk och propellerdelar på våra vägar. Vi ber er låta vägtransportledarna och följebilarna göra sitt jobb. Ser ni en varningsbil, håll åt sidan så kan incidenter undvikas.

Vi förstår att irritationen kan bli stor när köerna växer och trafiken stoppas – men vi försäkrar – vi gör det inte för att retas. Transporter på väg som kräver följebil är ett arbete som föregås av noggrann planering för störa vanlig trafik så lite som möjligt.

Vi tar gärna emot dina synpunkter på följebilar. Vi svarar gärna på dina frågor också.