BLI VÄGTRANSPORTLEDARE


För att bli vägtransportledare måste man genomgå en särskild utbildning. Det finns flera privata utbildningsföretag som arrangerar dessa. Vidare prövas man mot belastningsregistret och genomgår olika tester. Detta för att säkerställa att inte fel personer blir vägtransportledare eftersom de har polisiära befogenheter.

Som vägtransportledare måste man inneha minst körkort C för lastbil, men ju fler behörigheter desto bättre.

Utbildningen för vägtransportledare sker genom grundutbildning och fortbildning. Grundutbildningen skall utformas så att eleverna ges de kunskaper och färdigheter som krävs för tjänstgöringen. Grundutbildningen skall omfatta minst 30 timmar. Fortbildningen skall utformas så att vägtransportledarna upprätthåller de kunskaper och färdigheter som krävs för tjänstgöringen. En vägtransportledare skall genomgå fortbildning senast fem år efter förordnandet.

Grundutbildning och fortbildning får bedrivas av Transportstyrelsen eller av den som har fått tillstånd av Transportstyrelsen att bedriva sådan utbildning. Ett sådant tillstånd får ges endast till den som har tillräcklig kompetens och lämplig organisation för att kunna genomföra utbildningen på ett sakkunnigt och omdömesgillt sätt.

Källa: Förordning (2008:1291)