VÄGTRANSPORTLEDARE

På grund av att man ville frigöra polisiära resurser ersattes polisen år 2005 av förordnade vägtransportledare i samband med de allra längsta, tyngsta och bredaste transporterna på väg. Det innebär att entreprenörer nu kan sköta en del av polisens arbete i trafiken. För att bli vägtransportledare krävs ett förordnade av Rikspolisstyrelsen efter noggrann personkontroll.

Istället för att lägga tid på att eskortera breda lastbilar kan nu polisen fokusera på annan verksamhet och istället kontrollera att vägtransportledarna utför sina uppdrag i enlighet med gällande lagar, förordningar och föreskrifter.

Vägtransportledaren har polisära befogenheter vad gäller att dirigera trafik och ge anvisningar till övriga trafikanter för att transporten ska kunna framföras på ett trafiksäkert sätt. Som trafikant har man skyldighet att följa vägtransportledarens anvisningar.

Vägtransportledaren lyder under den polismyndighet där han eller hon befinner sig under eskortuppdraget och är skyldig att lyda de anvisningar som Polisen meddelar. Enligt 8 § lagen om vägtransportledare ska vägtransportledaren inför varje eskortuppdrag lämna information om transporten och även i övrigt underrätta berörda polismyndigheter om uppdraget.

Med stöd av sitt förordnande ger vägtransportledaren anvisningar för trafiken i samband med eskort av långa, breda och tunga vägtransporter. Rikspolisstyrelsen beslutar om förordnandet som i de flesta fall gäller i fem år.

Vid fordonslängd över 35 meter eller bredd över 450 centimeter och/eller vid höga bruttovikter föreskrivs normalt att transporten ska eskorteras av polis eller vägtransportledare som är förordnad av Rikspolisstyrelsen.

Många mejlar till oss och frågar hur man förare av följebil eller vad som krävs för att få köra varningsbil. Kraven på en följebilsförare än inte lika höga som de är för en vägrtransportledare. En grundregel är att föraren av följebilen skall ha minst samma körkortsbehörighet som fordonet som är lastat. För att ta lastbilskörkort kan kan du vända dig till en trafikskola med utbildning på de högre körkortsbehörigheterna.

Källa: Rikspolisstyrelsen