REGLER

Om ett fordon eller fordonståg, med eller utan last, måste vara bredare, längre eller tyngre än vad grundbestämmelserna medger, måste man ansöka om dispens för den aktuella transporten. Transporten skall eskorteras av en eller fler följebilar.

Vid fordonsbredd över 450 cm, längd över 35 m och/ eller vid höga bruttovikter föreskrivs normalt att transporten ska eskorteras av polis eller vägtransportledare som är förordnad av Rikspolisstyrelsen.

Rikspolisstyrelsen har en förteckning över Sveriges samtliga förordnade vägtransportledare där man lätt kan hitta en vägtransportledare i sitt närområde. I de fall där transporten inte överstiger ovan nämnda mått och vikter räcker det med en eller ett par varningsbilar.

Av 7 kap. 1 § vägmärkesförordningen (2007:90) framgår att för att ge anvisningar för trafiken ska en polisman använda tecken. Tecknen får även användas av förordnad vägtransportledare.